profLink

... bo istnieją sieci idealne.
NGA w Twoim domu.

ProflinkLink

PROFLINK działa na rynku operatorskim od 2008 roku. Misją naszej firmy jest dostarczenie najbardziej innowacyjnych, niezawodnych i kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych. Oferujemy usługi dopasowane do potrzeb naszych klientów biznesowych, a także indywidualnych. Wdrażanie nowych technologii, w tym światłowodowej pozwala na świadczenie usług o wysokiej jakości przy jak najniższych kosztach.

Stabilność, niezawodność i niskie ceny przekładają się na zysk naszych klientów. Wdrażana technologia światłowodowa pozwoli na świadczenie usługi dostępu do internetu o przepustowości od 30 MB/s do 2 Gb/s, a także telewizji w jakości HD i połączeń telefonicznych VOIP.

Doświadczenie zdobyte przez te lata, a także wysoko wykwalifikowana kadra pracowników gwarantuje profesjonalizm i holistyczne podejście do potrzeb dzisiejszego klienta.

Projekty

Firma Proflink realizuje szereg inwestycji z funduszy strukturarnych Uni Europejskiej. Z programów POIG 8.4 oraz PARP 2.1 w perspektywie 2007-2013 jak i POPC 1.1 w latach 2014-2020

Link --> Budowa sieci światłowodowej na obszarze POPC01_180831
Link --> Budowa sieci światłowodowej na obszarze POPC01_180832
Link --> Budowa sieci światłowodowej na obszarze POPC01_180827

Kontakt

(16) 677 22 77
ProfLink sp. z o.o.
ul. Bratysławska 2/A57
31-201 Kraków
KRS: 0000521975
proflink@proflink.pl

KRS: 0000521975 ( Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
NIP: 945 218 05 54, Regon: 123193311, Kapitał zakładowy: 20 000,00 zł

Copyright © PROFLINK 2019